இரண்டு பக்த சிரோமணிகள் : மாணிக்க வாசகர், ஸ்ரீ ராமதாஸர் படங்களுடன் கூடியது

சுப்ரமண்ய பாரதி, அ.

சென்னை : மாடர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் , 1925

வடிவ விளக்கம் : 108 p.

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் : சரித்திரம் , வரலாறு , மாணிக்க வாசகர் , ஸ்ரீ ராமதாஸர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க