ஆறைமாநகர் சாமிநாதப்பிள்ளை என்னும் தெய்வச்சிலையாபிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய மநுநீதி காதல்

தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, ஆறைமாநகர்

சென்னை : B. இரத்தின நாயகர் சன்ஸ் , 1955

வடிவ விளக்கம் : 74 p.

துறை / பொருள் : செய்யுள்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , செய்யுள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க