வில்லிபுத்தூராழ்வார் அருளிச்செய்த மூலமும் காஞ்சீபுரம் குமாரசுவாமிதேசிகரவர்களால் செய்த பொழிப்புரையுடன் ஸ்ரீகிருஷ்ணஸ்வாமி தூது

வில்லிபுத்தூராழ்வார்

சென்னை : ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சியந்திரசாலை , 1911

வடிவ விளக்கம் : 90 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : காப்பு , வெண்பா , விருத்தம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க