என் சரித்திரம்

சாமிநாதையர், உ.வே.

சென்னை : கபீர் அச்சுக்கூடம் , 1950

வடிவ விளக்கம் : xvi, (1038+1) 1039 p.

துறை / பொருள் : சுயசரிதை

குறிச் சொற்கள் : காரிகைப் பாடம் , செங்கணத்தில் வாசம் , மாயூரப் பிரயாணம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க