தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : தமிழ் புலவர் வரலாறு 6 பதினாறாம் நூற்றாண்டு இரண்டாம் பாகம்

அருணாசலம், மு.

தஞ்சை : காந்தி வித்தியாலயம் , 1975

வடிவ விளக்கம் : xliv, 388 p.

துறை / பொருள் : இலக்கிய வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : குலோத்துங்க சோழனுலா உரை , கோயிற்புராண உரை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க