ஆசார்யாக் ரேஸரரான பிள்ளைலோகாசார்யர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய முமுக்ஷுப்படி என்னும் ரஹஸ்ய ரத்நமும் : முகவுரை ப்ரமாணத்திரட்டுடன் கூடியது

பிள்ளைலோகாசார்யர்

திருச்சிராப்பள்ளி : ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்

வடிவ விளக்கம் : (x), 208 p.

தொடர் தலைப்பு: ஸ்தாபகர் நூற்றாண்டு நினைவு மலர் 3

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க