பெரிய புராணப் பெண்மணிகள்

சிவலிங்கனார், ஆ.

சென்னை : ஒற்றுமை ஆபீஸ் , 1953

வடிவ விளக்கம் : (iii), 112 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திலகவதியார் , சங்கிலியார் , பரவையார் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க