பௌதிக வேதியியல் : முதல் புத்தகம் பட்டப்படிப்புக்குரியது

சக்திவேலு, டி.

வடிவ விளக்கம் : (iv), 278 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : வேதியல்வினை விதிகள் அணுக்கொள்கை , வாயுக்கள் , திரவநிலை , கரைசல்கள் , வேதிச் சமநிலை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க