ஸ்ரீ பெரும்பூதூர் வந்த வள்ளல் மாலை

அம்பத்தூர் : சங்கக் காரியாலயம் , 1953

வடிவ விளக்கம் : 60 p.

தொடர் தலைப்பு: ஸ்ரீ அழகிய சிங்கர் பட்டாபிஷேக மலர் 49

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இராமாநுச நூற்றந்தாதி , ஸ்ரீ எதிராஜ சதகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க