ஸ்ரீ மயூரகவி இயற்றிய சூர்ய சதகம் : ஸம்ஸ்கிருதம் தமிழ் உரையுடன்

ஸ்ரீநிவாஸன், என்.

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1998

வடிவ விளக்கம் : vii, 186 p.

தொடர் தலைப்பு: தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் 389

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க