அஷ்டாவதானம் வீராசாமி செட்டியார் அவர்கள் இயற்றிய விநோதரச மஞ்சரி

வீராசாமி செட்டியார்

சென்னை : M. R. அப்பாதுரைப் பிள்ளை , 1953

வடிவ விளக்கம் : [i], 498 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : சரித்திரம் , கற்பு நிலைமை , நகரங்கள் , உத்தியோகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க