மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடல்கள் : சுரதாளக் குறிப்புடன்

சென்னை : இசைத்துறை சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் , 1986

வடிவ விளக்கம் : xxxx, 84 p.

துறை / பொருள் : கலை

குறிச் சொற்கள் : ஸ்வரங்கள் , பல்லவி , சரணம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க