சீவேந்திரர் சரிதம் : சீவேந்திரர் அம்மானார்

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 1985

வடிவ விளக்கம் : lx, 362 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு 41

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : நாமகள் இலம்பம் , கோவிந்தையார் இலம்பம் , பதுமையார் இலம்பம் , சீவகன் புகழ்மாலை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க