முப்பெருங் காப்பியங்களில் தற்குறிப்பேற்றவணி

இந்துமதி, பூ. செ.

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் , 1990

வடிவ விளக்கம் : xxii, 236 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கணம் , சொல் மரபுகள் , பொருள் மரபுகள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க