தெருக்கூத்து நடிப்பு : புரிசை துரைசாமி கண்ணப்பத் தம்பிரான் பரம்பரைத் தெருக்கூத்து மன்றம் வழி

இராமசுவாமி, மு.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 1999

வடிவ விளக்கம் : [Various paginations]

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு 176

துறை / பொருள் : கலை

குறிச் சொற்கள் : கலை , நாடகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க