கணிப்பொறிவழி அனைத்துலகத் தமிழ் ஓலைச் சுவடிகள் அட்டவணை : 1 - 6019 தொகுதி - 1

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 1989

வடிவ விளக்கம் : xxvi, 509 p.

துறை / பொருள் : Catalogue

குறிச் சொற்கள் : தமிழ்ச் சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க