பாளையப்பட்டுக்களின் வரலாறு : தொகுதி - III

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை , 1981

வடிவ விளக்கம் : (ix), 58 p.

தொடர் தலைப்பு: தொல்லியல் துறை Publication no. 85

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : பாளையப்பட்டுக்கள் , வம்சாவளி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க