ஸ்ரீ சௌந்தர ராஜப்பெருமாள் கோயில் வரலாறு : சுந்தரப்பெருமாள் கோயில்

பஞ்சநதம் பிள்ளை, R.

திருச்சி : திருச்சிராப்பள்ளி யுனைடெட் பிரிண்டர்ஸ் , 1957

வடிவ விளக்கம் : [24+4] 28 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : மூர்த்திகளின் பெயர்கள் , கல் வெட்டுக்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க