அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை : தொகுதி-1

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 1998

வடிவ விளக்கம் : xxiii, 476 p.

துறை / பொருள் : அட்டவணை

குறிச் சொற்கள் : தமிழ்ச் சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க