நாற்பத்தியெண்மர்களீண்டிய ஊர்வசி வயித்தியசிட்கா

முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர்

சென்னை : ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம் , 1895

பிற தலைப்பு : Whorvace Vythia Chitka

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க