பிரத்யபிஜ்ஞா ஹ்ருதயம்

ஷேமராஜர்

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் , 1978

வடிவ விளக்கம் : xii, 75 p.

தொடர் தலைப்பு: பொன்விழா

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க