வ.உ.சி. ஒரு பன்முகப் பார்வை

கண்ணன், எஸ்.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2005

வடிவ விளக்கம் : [vi], 71, [1] p.

தொடர் தலைப்பு: Publication-வ.உ.சி. அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு -Va.U.Ci. Aṟakkaṭṭaḷaic coṟpoḻivu No : 529-வரிசை எண் : 7

துறை / பொருள் : Tamilology

குறிச் சொற்கள் : தமிழ் மொழியியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க