ஐந்தவித்தான் யார்?

தெய்வநாயகம் மு.

சென்னை : மெய்ப்பொருள் பதிப்பகம் , 1970

வடிவ விளக்கம் : 70 p.

குறிச் சொற்கள் : வாய் , கண் , மூக்கு , செவி , புலன் , இடம் , இன்பம்.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க