நெல்லை வட்டார வழக்குச் சொல் தொகை

வெள் உவன்

சென்னை : தமிழினி , 2012

வடிவ விளக்கம் : 111,

துறை / பொருள் : அகராதி

குறிச் சொற்கள் : நெல்லை வாழ்க்கை , சூழலியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க