ஜெய-சதி அல்லது குடியின் கெடுதல்

நு. அ. வை. செட்டியார்

Coonoor : The victoria press , 1934

பிற தலைப்பு : Jaya=sathi or The evils of drink

குறிச் சொற்கள் : மாதவராயர் , நாராயணையா , சீனு , கற்பகராஜம் , மோஹனங்கி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க