திருக்குருகூர் திருவேங்கடநாதன் பிள்ளைத்தமிழ்

திருவேங்கட நாதன்

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 1980

தொடர் தலைப்பு: வெளியீட்டு எண் 19

குறிச் சொற்கள் : செங்கீரை , தால் , சப்பாணி , வாராணை , அம்புலி , சிறுபறை , சிற்றில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க