திருப்பனசை என்னும் நாட்டரசன்கோட்டை தனவணிக குலதிலகராகிய திருவாளர் அரு. சு. கண. கண்ணப்பசெட்டியாரவர்கள் மீது பாடிய காதல் : இது கும்பகோணம் வித்வான் சுப. வெள்ளைவாரணம்பிள்ளை அவர்கள் குமாரர் கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை இயற்றியது ஜனனுகூல அச்சுக்கூடம் திருச்சினப்பள்ளி

கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை, சுப. வெள்ளைவாரணம் பிள்ளை.

திருச்சினப்பள்ளி : ஜனனுகூல அச்சுக்கூடம் , 1929

குறிச் சொற்கள் : நதி , நாடு , நகர் , மாலை , கொடி , குதிரை , ஆனை , யானை , முரசு , குடை , படை , கோட்டை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க