இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் மனோன்மணீயம் சுந்தரம்பிள்ளை

வேலுசாமி, ந.

புது தில்லி : சாகித்திய அக்காதெமி , 2001

குறிச் சொற்கள் : பிறப்பு- இளமை-கல்வி , நாடக மாண்பு , சைவப்பிரகாசசபை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க