சோழவமிச சரித்திரச் சுருக்கம்.

கோபிநாத ராவ், து. அ.

மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை , 1925

வடிவ விளக்கம் : viii, 94 p

தொடர் தலைப்பு: செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் 29

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : சோழர் , சாஸனம் , சோழர் சரித்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க