துளுநாட்டு வரலாறு : கி. பி. 2 - ம் நூற்றாண்டு

வேங்கடசாமி, மயிலை சீனி., 1900-1980

சென்னை : சாந்தி நூலகம் , 1966

வடிவ விளக்கம் : 116 p.

தொடர் தலைப்பு: Publication No 45

குறிச் சொற்கள் : நன்னர் வரலாறு , நன்னர் காலம் , துளு மொழியும் தமிழ் மொழியும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க