இறைவன் ஆடிய எழுவகைத் தாண்டவம்

வேங்கடசாமி, மயிலை சீனி., 1900-1980

சென்னை : சாந்தி நூலகம் , 1967

வடிவ விளக்கம் : x, 138 p.

பிற தலைப்பு : Iraivan Aadiya Ezhuvagai Thandavam

குறிச் சொற்கள் : படைத்தல் , காத்தல் , அழித்தல் , மறைத்தல் , அருளல் செய்தல் , ஐஞ்செயல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க