திருப்பாவை வ்யாக்யானம்

ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார் ஸ்வாமி

திருச்சி : ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்

வடிவ விளக்கம் : 291 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருப்பாவை வ்யாக்யானம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க