தஞ்சாவூர் சுவிசேட கவிராய வேதநாயக சாஸ்திரியாரின் சுருக்கமான சரித்திரம்

Devanesen, D. W.

Madras : The Christian Literature Society for India , 1947

வடிவ விளக்கம் : xxxv, (200+7) 207 p.

பிற தலைப்பு : The venerable Vethanayaga Sastriar

துறை / பொருள் : வாழ்க்கை வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வாழ்க்கை வரலாறு , வேதநாயக சாஸ்திரி , தஞ்சாவூர் சுவிசேட கவிராய வேதநாயக சாஸ்திரியாரின் சுருக்கமான சரித்திரம் , Vethanayaga Sastriar , The venerable Vethanayaga Sastriar , The Tamil Christian poet on Tanjore

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க