பெனிசிலின் : அதிசய மருந்தின் ஆராய்ச்சிக் கதை

Seshadrinathan, N.

Madras : The Christian literature society for India , 1949

வடிவ விளக்கம் : iv, 109 p.

பிற தலைப்பு : Penicillin

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவம் , பெனிசிலின் , Penicillin

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க