மெய்ஞான அற்புத முனாஜாத்து கீர்த்தனையும் குணங்குடி பதிகமும் அடங்கியது

செய்யது முகையத்தீன்.

திருநெல்வேலி , 1916

வடிவ விளக்கம் : 32 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , சமய இலக்கியம் , பதிகம் , குணங்குடிப் பதிகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க