எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் 36-ஆவது மாதந்திர தொடர் சொற்பொழிவு 11.05.2018 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று மாலை 4.30 மணிக்கு திருமதி உமையாள்முத்து (வங்கி அதிகார் - ஓய்வு) "நகரத்தார் மரபும் பண்பாடும்" என்னும் தலைப்பில் உரையாற்றுகிறார்.

கருத்து தெரிவிக்க