அறிவியல்

nam a22 7a 4500
180723b1982 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1120
_ _ |c Rs. 5.20
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a நரசிம்மன், அ. பா. |a Naracim'maṉ, a. Pā.
1 0 |a அறிவியல் :|b1 ஒன்பதாம் வகுப்பு |c ஆசிரியர்கள்: இயற்பியல்: அ. ப. நரசிம்மன், வேதியியல்: எம். எஸ். வேங்கடரங்கன், உயிரியல்: வே. மு. மந்திரம்
1 0 |a Aṟiviyal :|b1 Oṉpatām vakuppu
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Chennai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup Pāṭanūl Niṟuvaṉam |c 1982
_ _ |a [iv], 428 p. |b ill.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அறிவியல்
_ 0 |a Aṟiviyal
1 _ |a வேங்கடரங்கன், எம். எஸ். |e aut.
1 _ |a Vēṅkaṭaraṅkaṉ, em. Es. |e aut.
1 _ |a மந்திரம், வே. மு. |e aut.
1 _ |a Manthiram, V. M. |e aut.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001120
TVA_BOK_0001120
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க