கரிம வேதியியல்

nam a22 7a 4500
191015b1972 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 7.50
_ _ |a முத்துலட்சுமி இராமசாமி |a Muttulaṭcumi irāmacāmi
_ |a கரிம வேதியியல் |c ஆசிரியர் முத்துலட்சுமி இராமசாமி-
|a Organic Chemistry ancillary
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻ nāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1972
_ _ |a [vi], 340 p. |b ill.
_ |a த. பா. நி. (க. வெ. )-Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve. ) |v வரிசை எண் 383-Varicai eṇ 383
_ |a I
|a In tamil
_ _ |a வேதியியல்-Vētiyiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000806
TVA_BOK_0000806
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க