மனிதன் யார்

nam a22 7a 4500
191015b1961 ii 000 0 tam d
_ _ |c ஒரு ரூபாய் ஐம்பது நயேபைசே
_ _ |a சாமிநாத சர்மா, வெ. |a Cāmināta carmā, ve.
_ |a மனிதன் யார் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் வெ. சாமிநாத சர்மா-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a புதுக்கோட்டை |a Putukkōṭṭai |b பிரபஞ்ச ஜோதி பிரசுராலயம் |b Pirapañca jōti piracurālayam |c 1961
_ _ |a 111 p.
_ |a பிரபஞ்ச ஜோதி பிரசுரம் |v 48
|a In Tamil
_ _ |a Psychology
_ _ |a மனிதப் பண்பு, வாழ்க்கை, லட்சிய வாழ்க்கை, நாகரிகமும் பண்பாடும், நமது கடமை,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011765
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க