விலங்கியல்

nam a22 7a 4500
180725b1964 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1160
_ _ |c Rs.12.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a அண்ணாமலை, பெ. மா. |a Aṇṇāmalai, pe. Mā.
1 0 |a விலங்கியல் :|b1 Zoology |c ஆசிரியர்கள் பெ. மா. அண்ணாமலை, இரா. முருகேசன்
1 0 |a Vilaṅkiyal :|b1 Zoology |c ஆசிரியர்கள் பெ. மா. அண்ணாமலை, இரா. முருகேசன்
0 1 |a Zoology
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் |b Tamiḻ veḷiyīṭṭu kaḻakam |c 1964
_ _ |a [viii], 656 p. |b ill.
0 _ |a தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் வெளியீடு |a Tamiḻ veḷiyīṭṭu kaḻakam veḷiyīṭu |v வரிசை எண் 36 |v Varicai eṇ 36
_ _ |a I
_ _ |a In tamil
_ 0 |a விலங்கியல்
_ 0 |a Vilaṅkiyal
1 _ |a முருகேசன், இரா. |e aut.
1 _ |a Murukēcaṉ, irā. |e aut.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001160
TVA_BOK_0001160
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க