தென் இந்தியா க்ஷேத்ரங்கள்

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |a ஜகதீச அய்யர், பி. வி. |a Jakatīca ayyar, pi. Vi.
_ |a தென் இந்தியா க்ஷேத்ரங்கள் |c இஃது பி. ஜ. ஜகதீச அய்யர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a ஸ்ரீ ரங்கம் |a Srī raṅkam |b ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் பிரஸ் |b Srī vāṇī vilās piras
_ _ |a iii, 74 p.
_ |a
|a In Tamil
_ _ |a வரலாறு
_ _ |a புராண வரலாறு, திருப்பாற்கடல், முக்குருணிவிநாயகர் கோவில், சிவகாமஸீந்தரி அம்மன் கோவில், பதஞ்சலியின் கதை, சிவகங்கை குளம் இன்னொரு காஷி,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |a TVA_BOK_0012013
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க