கொளஞ்சியப்பர் அருள் வரலாறு

nam a22 7a 4500
190305b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 11672
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a செல்வக்கணபதி, இரா. |a Celvakkaṇapati, irā.
0 0 |a கொளஞ்சியப்பர் அருள் வரலாறு |c இந்நூல் இரா. செல்வக்கணபதி அவர்களால் இயற்றப்பெற்றது.
0 0 |a Koḷañciyappar aruḷ varalāṟu
_ _ |a விருத்தாசலம் |a Viruttācalam |b அருள்மிகு கொளஞ்சியப்பர் திருக்கோயில் |b Aruḷmiku koḷañciyappar tirukkōyil |c 1991
_ _ |a xvi, (70+3) 73 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011672
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க