Backdrop to the learning society

nam a22 7a 4500
191015b1978 ii 000 0 tam d
_ |a Backdrop to the learning society |c edited by Malcolm S. Adiseshiah
_ |a New Delhi |b Indian council of Social science research |c 1978
_ _ |a 495 p.
|a In English
_ _ |a Adiseshiah- Malcolm S.
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம்- சென்னை-Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam- ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012134
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க