எட்டுத்தொகையுள் நெடுந்தொகை ஆகும் அகநானூறு மூலமும் உரையும்

nam a22 7a 4500
191015b1923 ii 000 0 tam d
_ |a எட்டுத்தொகையுள் நெடுந்தொகை ஆகும் அகநானூறு மூலமும் உரையும் |c -
|b /
_ |a மயிலாப்பூர் |b கம்பர் விலாஸம் |c 1923
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007815
கருத்து தெரிவிக்க