திருக்குறள் காமத்துப்பால்

nam a22 7a 4500
191015b1945 ii 000 0 tam d
_ _ |a திருவள்ளுவர் |a Tiruvaḷḷuvar
_ |a திருக்குறள் காமத்துப்பால் |c -
_ |a திருப்பதி |b திருவேங்கடேசுவரன் கீழ்க்கலை ஆராய்ச்சிக் கழகம் |c 1945
_ _ |a 122 p.
_ |a Sri Venkatesvara oraiental series no |v 9
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a அலரறி உரைகள், விதும்பல், உறுப்பு நலனழிதல், கண்விதுப்பழித்தல்,கனவுநிலை யுரைத்தல், புலவி, புணர்ச்சி
_ _ |a வெங்கட்ராமனுஜசுவாமி, பரவஸ்து |d - |q -
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008120
கருத்து தெரிவிக்க