அறிவுநூல் திரட்டு

nam a22 7a 4500
180806b1928 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1955
_ _ |c அணா 8
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a அறிவுநூல் திரட்டு :|b1 முதற் புத்தகம் குறிப்புரையுடன் |c தொகுத்தோர்: ஆ. கார்மேகக்கோனார் அவர்கள்
0 0 |a Aṟivunūl tiraṭṭu
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b இ.மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன் |b I.Mā. Kōpālakiruṣṇak kōṉ |c 1928
_ _ |a [v], 107 p.
_ _ |a i
0 _ |a கார்மேகக்கோனார், ஆ. |e தொகுப்பாசிரியர்
0 _ |a Kārmēkakkōṉār, ā. |e Tokuppāciriyar
_ _ |a TVA_BOK_0001955
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க