அறிவுநூல் திரட்டு

nam a22 7a 4500
180806b1926 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1956
_ _ |c அணா 10
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a அறிவுநூல் திரட்டு :|b1 இரண்டாம் புத்தகம் குறிப்புரையுடன் |c தொகுத்தோர்: ஆ. கார்மேகக்கோனார் அவர்கள்
0 0 |a Aṟivunūl tiraṭṭu
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a Iraṇṭām patippu
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b இ.மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன் |b I.Mā. Kōpālakiruṣṇak kōṉ |c 1926
_ _ |a [vi], 158 p.
_ _ |a i
1 _ |a கார்மேகக்கோனார், ஆ. |e தொகுப்பாசிரியர்
1 _ |a Kārmēkakkōṉār, ā. |e Tokuppāciriyar
_ _ |a TVA_BOK_0001956
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க