தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியர் உரை

nam a22 7a 4500
191015b1965 ii 000 0 tam d
_ |a தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் செய்யுளியல் நச்சினார்க்கினியர் உரை |c -
|a Tolkappiam porulathikaram seyulial nachinarkkiniar urai
_ _ |a 1 edition
_ |a திருநெல்வேலி |b திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட் |c 1965
_ |a கழக வெளியீடு |v 1210
_ _ |a ஆராய்ச்சி, செய்யுளியல், சூத்திரம்
_ _ |a நச்சினார்க்கினியர்., சுந்தரமூர்த்தி. |d - |e script writers |q -
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008104
கருத்து தெரிவிக்க