குமார வயலூர்க் கோயில் வரலாறு

nam a22 7a 4500
191015b1944 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a பஞ்சநதம் பிள்ளை, R. |a Pañcanatam piḷḷai, R.
_ |a குமார வயலூர்க் கோயில் வரலாறு |c இஃது R. பஞ்சநதம் பிள்ளை எழுதப்பெற்று- N. மதுரமுத்துப் பிள்ளை மற்றும் T. நடராஜ பிள்ளை ஆகியர்களால் வெளியிடப்பெற்றது.-
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு |b ill.
_ |a திருசிரபுரம் |a Tirucirapuram |b தேவஸ்தான வெளியீடு |b Tēvastāṉa veḷiyīṭu |c 1944
_ _ |a (i), 17 p.
|a In Tamil
_ _ |a வரலாறு
_ _ |a கோயிலும் இருப்பிடமும், கோயிலின் அமைப்பு, மூர்த்திகளின் பெயர்கள், சிற்பங்கள், தீர்த்தங்கள்,
_ _ |a R. பஞ்சநதம் பிள்ளை
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை
_ _ |a TVA_BOK_0010465
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க