சந்திரமோகன்

nam a22 7a 4500
180918b1998 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10212
_ _ |c ரூ. 22. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அண்ணாதுரை, சி. என். |a Aṇṇāturai, ci. Eṉ.
0 0 |a சந்திரமோகன் |c இந்நூல் சி. என். அண்ணாதுரை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Cantiramōkaṉ
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மணிவாசகர் பதிப்பகம் |b Maṇivācakar patippakam |c 1998
_ _ |a 136 p.
0 _ |a மணிவாசகர் வெளியீடு |v 627
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a நாடகம்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம் |8 Kaṉṉimārā potu nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010212
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க