அரசியல் அமைப்புகள்

nam a22 7a 4500
180720b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1061
_ _ |c Rs.5.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a இராமச்சந்திரன், ஜே. |a Irāmaccantiraṉ, jē.
1 0 |a அரசியல் அமைப்புகள் :|b1 அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், கானடா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா |c ஆசிரியர் ஜே. இராமச்சந்திரன்
1 0 |a Araciyal amaippukaḷ :|b1 Amerikka aikkiya nāṭukaḷ, kāṉaṭā, jappāṉ, āstirēliyā |c ஆசிரியர் ஜே. இராமச்சந்திரன்
1 _ |a Political Consitutions
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a [vi], 268 p.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 1
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In tamil
_ 0 |a அரசியல் அறிவியல்
_ 0 |a Araciyal aṟiviyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001061
TVA_BOK_0001061
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க