ஆசிய அரசுகளின் நிருவாகத்துறைகள்

nam a22 7a 4500
180723b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1079
_ _ |c Rs. 4.65
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a இராசலட்சுமி, வ. |a Irācalaṭcumi, Va.
1 0 |a ஆசிய அரசுகளின் நிருவாகத்துறைகள் |c ஆசிரியர் வ. இராசலட்சுமி
1 0 |a Āciya Aracukaḷiṉ Niruvākattuṟaikaḷ
1 1 |a Executives in Asian Governments
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup Pāṭanūl Niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a vii, 213 p.
0 _ |a த.பா.நி (க. வெ.) |a Ta.Pā.Ni (ka. Ve.) |v வரிசை எண் 441 |v Varicai Eṇ 441
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அரசியல் அறிவியல்
_ 0 |a Araciyal Aṟiviyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001079
TVA_BOK_0001079
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க